Nový Fenix v roce 2019

Vážení přátelé,

všichni netrpělivě čekáme na slavnostní otevření Nového Fenixu. A samozřejmě nejen čekáme, ale také usilovně pracujeme na tom, aby ten okamžik nastal co nejdříve. Jedná se ale o velký projekt, který je pro nás ve Fenixu něčím zcela novým a na němž, i kdyby šlo všechno dobře, je nutné udělat spoustu práce a věnovat mu opravdu velké množství času. A pochopitelně, že u tak rozsáhlého projektu, ve kterém je nutně zapojena spousta lidí a institucí, všechno dobře nejde. Objevuje se velké množství komplikací a zdržení – s některými jsme dopředu počítali, s některými nikoli.

Během roku 2019

  • Nám byl schválen projekt EU na financování výstavby ve výši 85,5 mil. Kč.
  • Také nám byl schválen projekt na zajištění zvýšených provozních nákladů ve výši 20 mil. Kč.
  • Uzavřeli jsme s městem Brnem Smlouvu o spolupráci při výstavbě.
  • Zpracovali jsme podrobný personální a provozní design (jaké činnosti budou v Novém Fenixu poskytovány, kdy a kdo je bude dělat a co to bude stát).
  • Mapovali jsme potenciální dodavatele stavebního materiálu a prací, získávali přísliby slev a sponzorských dodávek.
  • Pracovali jsme (a stále pracujeme) na způsobech pokrytí zbývajících nákladů (chybí nám přibližně 100 mil. Kč).
  • Dále jsme získávali potřebná stanoviska k zahájení stavebního řízení (například na vyjádření ZOO jsme čekali 4 měsíce, u odboru dopravy to bylo 10 měsíců).
  • O podpoře projektu jsme jednali s desítkami a desítkami osob a institucí (například i s takovými, jako je Rotary klub, české krajanské spolky v USA, nebo premiér ČR).

Ale musím Vám říct jednu důležitou věc. Stávající projekt v Kníničkách má obrovská rizika. Je moc drahý. Nemá jednoznačnou podporu místní samosprávy. Kvůli extrémně komplikované situaci na daném území se dostáváme do časového skluzu. Z toho důvodu navíc pravděpodobně přijdeme o získanou dotaci 85,5 mil. Kč (protože stavbu nestihneme kolaudovat před koncem rozpočtového období EU). Sice máme od řídícího orgánu EU projektů příslib, že nám žádost schválí i pro příští rozpočtové období, ale ani tam nevíme, zda to bude stačit. Projekt je významně provázaný a ovlivněný projekty města Brna (výstavba MŠ, DPS a hlavně nového vstupu do ZOO), na které nemáme žádný vliv.

Neházíme flintu do žita, jen ta rizika vnímáme a snažíme se minimalizovat jejich dopad pro náš cíl – vybudování špičkového moderního centra pro lidi po poranění míchy.

Proto jsme začali připravovat i jiné varianty, než stavět v Kníničkách. Hledáme nové lokality (včetně existujících budov k rekonstrukci), zvažujeme přizvání developera a zabýváme se i takovými možnostmi, jako je vytvoření dvou samostatných center (zvlášť pro ubytovací a ambulantní služby).

Bohužel to letos vypadá, že nás čeká ještě více práce, než jsme si mysleli loni touto dobou. A že to bude trvat déle.

Ale prosím Vás o trpělivost a zachování vaší přízně i podpory. My to nevzdáme!

Mgr. Michal Odstrčil
ředitel ParaCENTRA Fenix

Reportáž ČT o novém centru Fenix

Ve čtvrtek 1. listopadu 2019 nás navštívil štáb České televize a natočil reportáž o nově vznikajícím komplexu ParaCENTRA Fenix, který vyroste v brněnských Kníničkách. Na reportáž se můžete podívat zde.

Nový Fenix, nová šance pro vozíčkáře

ParaCENTRUM Fenix působí v Brně již patnáctým rokem. Po celou dobu je partnerem lidem po úrazu míchy, kterým pomáhá překonat náročnou životní změnu a žít co možná nejvíce dle vlastních představ. Cílem a posláním organizace je, aby každý klient byl co nejméně závislý na pomoci okolí.

Výraznou měrou nás posune vpřed nová budova našeho centra, která má stát v roce 2021 v brněnských Kníničkách. Ta poskytne kvalitní zázemí stávajícím službám, především ale umožní navýšit počet klientů na čtyřnásobek. Na padesát klientů denně bude využívat služby ambulantní formou, dalším dvaceti osobám umožní ubytovací kapacity trávit v centru dlouhodobější intenzivní rehabilitační pobyty.

Nejedná se přitom o žádné abstraktní plány z kategorie „co by jednou mohlo být“. Ambiciózní projekt dávno běží. Od jara 2018 je známa podoba architektonické studie, v září bude hotova i dokumentace k žádosti o stavební povolení. Projekt má podporu Magistrátu města Brna i zastupitelů městské části Kníničky. V brzké době přistoupí vedení organizace a vedení Kníniček k podpisu smlouvy o odkupu pozemku. K dokončení však schází peníze.

Podařilo se nám získat již 85 milionů, zhruba 30 milionů nás dělí od dofinancování stavby. Naše práce je jedinečná a potřebná. Jsme odborníci na svých místech, zároveň srdcaři se zápalem pro věc. Úraz míchy se týká každého z nás.

Nový Fenix o krok blíže

Dne 17. května 2018 Rada spolku rozhodla o uzavření smlouvy na zhotovení dokumentace pro sloučené územní řízení pro výstavbu nového Fenixu v brněnských Kníničkách s Ateliérem Habina. Pokud si prohlédnete stavby, které má Ateliér Habina za sebou, zajisté uznáte, že rada nemohla vybrat lépe.

Zároveň si můžete prohlédnout architektonickou studii našeho nového centra od ateliéru CHYBIK+KRISTOF. Úžasná stavba, která nejenže poskytne perfektní zázemí pro naše služby, ale svým vzhledem a funkčností skvěle zapadá do Brna, které je celosvětově známo svými architektonickými skvosty.

Děkujeme za skvělou práci!

Architektonická studie Fenix v Brně-Kníničkách (2018/06)

Kontakt

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Netroufalky 787/3
625 00 Brno
T: +420 733 589 567
E: info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Přihlášení k odběru Zpravodaje

© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.