Nový Fenix v roce 2019

nový fenix 2019

Vážení přátelé,

všichni netrpělivě čekáme na slavnostní otevření Nového Fenixu. A samozřejmě nejen čekáme, ale také usilovně pracujeme na tom, aby ten okamžik nastal co nejdříve. Jedná se ale o velký projekt, který je pro nás ve Fenixu něčím zcela novým a na němž, i kdyby šlo všechno dobře, je nutné udělat spoustu práce a věnovat mu opravdu velké množství času. A pochopitelně, že u tak rozsáhlého projektu, ve kterém je nutně zapojena spousta lidí a institucí, všechno dobře nejde. Objevuje se velké množství komplikací a zdržení – s některými jsme dopředu počítali, s některými nikoli.

Během roku 2019

  • Nám byl schválen projekt EU na financování výstavby ve výši 85,5 mil. Kč.
  • Také nám byl schválen projekt na zajištění zvýšených provozních nákladů ve výši 20 mil. Kč.
  • Uzavřeli jsme s městem Brnem Smlouvu o spolupráci při výstavbě.
  • Zpracovali jsme podrobný personální a provozní design (jaké činnosti budou v Novém Fenixu poskytovány, kdy a kdo je bude dělat a co to bude stát).
  • Mapovali jsme potenciální dodavatele stavebního materiálu a prací, získávali přísliby slev a sponzorských dodávek.
  • Pracovali jsme (a stále pracujeme) na způsobech pokrytí zbývajících nákladů (chybí nám přibližně 100 mil. Kč).
  • Dále jsme získávali potřebná stanoviska k zahájení stavebního řízení (například na vyjádření ZOO jsme čekali 4 měsíce, u odboru dopravy to bylo 10 měsíců).
  • O podpoře projektu jsme jednali s desítkami a desítkami osob a institucí (například i s takovými, jako je Rotary klub, české krajanské spolky v USA, nebo premiér ČR).

Ale musím Vám říct jednu důležitou věc. Stávající projekt v Kníničkách má obrovská rizika. Je moc drahý. Nemá jednoznačnou podporu místní samosprávy. Kvůli extrémně komplikované situaci na daném území se dostáváme do časového skluzu. Z toho důvodu navíc pravděpodobně přijdeme o získanou dotaci 85,5 mil. Kč (protože stavbu nestihneme kolaudovat před koncem rozpočtového období EU). Sice máme od řídícího orgánu EU projektů příslib, že nám žádost schválí i pro příští rozpočtové období, ale ani tam nevíme, zda to bude stačit. Projekt je významně provázaný a ovlivněný projekty města Brna (výstavba MŠ, DPS a hlavně nového vstupu do ZOO), na které nemáme žádný vliv.

Neházíme flintu do žita, jen ta rizika vnímáme a snažíme se minimalizovat jejich dopad pro náš cíl – vybudování špičkového moderního centra pro lidi po poranění míchy.

Proto jsme začali připravovat i jiné varianty, než stavět v Kníničkách. Hledáme nové lokality (včetně existujících budov k rekonstrukci), zvažujeme přizvání developera a zabýváme se i takovými možnostmi, jako je vytvoření dvou samostatných center (zvlášť pro ubytovací a ambulantní služby).

Bohužel to letos vypadá, že nás čeká ještě více práce, než jsme si mysleli loni touto dobou. A že to bude trvat déle.

Ale prosím Vás o trpělivost a zachování vaší přízně i podpory. My to nevzdáme!

Mgr. Michal Odstrčil
ředitel ParaCENTRA Fenix

Kontakt

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Netroufalky 787/3
625 00 Brno
T: +420 733 589 567
E: info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Přihlášení k odběru Zpravodaje

© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.